... partneři » Školka pro osiřelá hříbata
ŠKOLKA PRO OSIŘELÁ HŘÍBATA

1. 4. 2012 byla otevřena v ČR „PRVNÍ ŠKOLKA“ pro osiřelá hříbata - Stáj Struhařov u Benešova. Není jiná instituce nebo místo, kam by bylo možné sirotka umístit. V důsledku toho se občas stane, že díky nedostatečné péči takový sirotek uhyne.

Tento projekt vznikl, aby narozená hříbátka, která přišla o matku, měla možnost začít plnohodnotný start do života. Péče o takové hříbátko je velmi časově náročná a ne každý chovatel má možnost ji zajistit 24 hodin denně.

Naše stáje čítají 18 vnitřních boxů s tím, že se hříbátka dávají po dvou, aby vždy ten zkušenější učil toho menšího. Dále areál skýtá 16 hektarů pastvin, kde se naši svěřenci časem přiřadí k dospělým koním, aby si vštípili vzorce koňského chování.   
Kontakt (mobilní telefon): 777 274 725  p. Krištofová